BEURS VAN BERLAGE

AMSTERDAM

1988 - 1992

   
  click to enlarge

De Beurs van Berlage is een van de 1000 belangrijkste architectonische gebouwen ter wereld, volgens een onlangs door UNESCO gepubliceerde lijst. Het door H.P.Berlage in 1904 ontworpen gebouw werd door ons getransformeerd tot het 'Pallazzo Publico' dat de bouwmeester voor ogen gestaan moet hebben; de oorspronkelijke beurszalen zijn nu concertzalen, en de goederenbeurszaal een multifunctionele expositieruimte. De renovatie trok internationaal de aandacht, waarbij met name het ontwerp van de geheel glazen AGA-zaal spraakmakend was. De renovatie vond plaats tussen 1988 en 1992.

   
  click to enlarge The 'Beurs van Berlage' (Berlage Exchange) is one of 1000 most important architectectural buildings in the world, according to a list published by UNESCO.  It was designed by the famous Dutch architect H.P.Berlage in 1904. We transformed it into the 'Pallazzo Publico' Berlage must have had in mind; the original exchange halls are now concerthalls and a multifunctional exhibition space. Renovations received international acclaim, espescially the design of the glass music hall was much talked about. Renovations where executed between 1988 and 1992. click to enlarge
terug naar projecten