s.t.u.d.i.o.West

Amsterdam

2004

 

 

     
   
       
     
s.t.u.d.i.o.West is een vernieuwend cultureel centrum voor jongeren. Het concept is ontwikkeld door Stadsdeel Osdorp, Theater de Meervaart en Bureau Parkstad, het samenwerkingsverband van de vier stadsdelen die Amsterdam Nieuw West vormen. Door de samenwerking van verschillende partijen, zoals de Digitale Studio en de 5 O’clock Class, wordt er een aantrekkelijk aanbod aan culturele voorzieningen geboden voor jongeren die anders nauwelijks in aanraking komen met activiteiten op dit gebied. Ontwikkelen van talent en het bevorderen van een toestroom van (allochtone-) jongeren naar (semi-) professionele kunstbeoefening door samenwerking met theatergroepen en het kunstvakonderwijs, en het betrekken van jongeren bij kunst en cultuur in het algemeen door het bieden van een breed aanbod zijn de doelstellingen.

Behalve een inspirerend programma biedt s.t.u.d.i.o.West ook een inspirerende omgeving. De ruimte is transparant ingedeeld rond een centrale aktiviteiten ruimte, the White Room. Daaromheen bevinden zich een computer-atelier, the Green Room, waar natuurlijke planten voor een evenwicht zorgen met de digitale omgeving, en een opnamestudio, the Bits en the Bytes, waar digitale opnamen kunnen worden gemaakt. Daarnaast is er een theater-studio, the Black Room, waar in een levensechte theateromgeving, compleet met professionele belichtings- en geluidsapparatuur, gewerkt kan worden aan presentaties. De vormgeving is aansprekend, en biedt ruimte voor invulling en aanvulling door de gebruikers.

 

 
 
   
   
  terug naar projecten