click to enlarge

click to enlarge

WONING STASZEWSKI

Amsterdam

2000

click to enlarge

     
click to enlarge click to enlarge  
    click to enlarge
  click to enlarge    
 

Terwijl planologen en stedenbouwkundigen zich nog het hoofd breken over de invulling van de Zuid-As, het prestigieuze nieuwe zaken- en wooncentrum van Amsterdam, neemt het particulier initiatief alvast een voorsprong.

Aan de Minervalaan, ooit door Berlage gedacht als de belangrijke boulevard tussen zijn Plan Zuid en het tweede Centraal Station, zijn in de jaren '60 kleine, vrijstaande villa's gebouwd. Op een van deze kavels bouwen wij, binnen de grenzen van het bestemmingsplan uit 1950, een nieuwe villa voor een opdrachtgever die zijn sporen verdiend heeft in het onroerend goed. Inspiratie haalden we zowel bij Mies van der Rohe als bij Frank Loyd Wright, de open plattegrond met vrijstaande wanden en open hoeken wordt afgedekt

door een ogenschijnlijk vrijdragend dak met grote overstekken.

De buitengevels zijn bekleed met ruw behakte Jeruzalem Stone, de binnenwanden en plafonds worden uitgevoerd in schone beton. Kozijnen van onbehandeld, vergrijzend hardhout contrasteren met de geheel kozijnloze serrepui van structureel glas. Ook de interieurdetails worden bepaald door hard en zacht, grof en glad. Rond het huis verschaft een betonnen goot daglicht tot het volwaardige souterrain. Tegelijk maakt die goot het huis los van zijn omgeving, als een slotgracht.

'Wie nog nooit een huis gebouwd heeft, denkt dat de muren uit de grond komen' (Confusius)

Eigenzinnige opdrachtgevers verdienen een eigenzinnig huis.

click to enlarge

click to enlarge
click to enlarge  

While urban planners are still racking their brains over the Zuid-as, the new prestigious business and urban centre in the south of Amsterdam, private initiative takes a headstart. At the Minervalaan, once designed by Berlage as the main boulevard connecting his 'plan zuid' to a new main railway-station, in the 1960's small, detached houses where built. 

On one of these lots we built a new villa, whithin the framework of the 1950 zoning plan, commissioned by a client who won his spurs in real estate. We got inspiration from Mies van der Roha as well as Frank Loyd Wright; the open floor plan with freestanding walls and open corners is covered by an apparantly cantilevered roof with large eaves.

The exterior walls are covered with rough carved  Jerusalem Stone, while interior walls and ceilings are of unfinished concrete. Window frames of untreated hardwood develop an aging patina, thus contrasting with the structural glazed sun parlor. The interior detailing is also designated by contrasting hard and soft, coarse and smooth.  Around the house a concrete groove gives daylight to a fully fledged basement. At the same time this groove sets the house free from its direct surrounding, as a castle moat.

"He who has never builded a house, thinks the walls come out of the ground" (Confusius)

Self willed clients deserve a stubborn house.

click to enlarge
terug naar projecten    
  click to enlarge   click to enlarge